Debate Informativo - O Impacto das sagradas escrituras na vida das comunidades